• Author寺山修司 美輪明宏
  • Publisher角川書店
  • ISBN9784041315347
  • Publish Date2010年6月

美輪明宏が語る寺山修司 / 私のこだわり人物伝

>> 続きを表示